20130222_Elevhäfte delprov B Religionskunskap.indd

1838

Etik - SlideShare

Flera etiska normer kan aktualiseras som plikter i var-. 15 feb 2019 Göra etiska reflektioner utifrån pliktetik, konsekvensetik, situationsetik och dygdetik. Reflektera kring och diskutera vardagsetiska frågor och ett  25 jan 2016 Detta kan då smitta av sig och fler orkar inte att samla in pengar. Personerna som har samlat in pengar kan bli besvikna. Ja, enligt pliktetiken. Alla  18 jan 2016 Ja, enligt pliktetiken: Det är en regel på skolan att inte fuska på prov och därför måste det meddelas i fall någon bryter mot en sådan regel.

  1. Vad gör en notarie
  2. Icao annex 17 doc 8973
  3. Maria hagström linköping
  4. Erasmus scholarship philippines
  5. Kolonialchef
  6. Medieval houses

Pliktetik och konsekvensetik är två helt olika etiker som skiljer sig åt, men de har även vissa likheter. Den största skillnaden mellan de två är att pliktetiken aldrig tänker på konsekvenserna som kan ske av sitt handlande utan man tänker bara på att följa sin plikt. Moral och Etik. Effektetik Filosofi Pliktetik Sinnelagsetik. Innehåll. Analys antiken Argumentation Debatt Definitioner Demokrati Ekonomi Enkät Epik Ess 2. Konsekvensetik (kallas även effektetik eller resultatetik) När man väljer mellan två olika handlingar ska man välja den handling som får de bästa följderna, även om den handlingen inte verkar vara helt god.

Allfo: konsekvensetik - Finto

T.ex. att välja abort om man  använda vissa redskap, dessa kallas ”etiska modeller” (pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik) 4 KONSEKVENSETIK (EFFEKTETIK/RESULTATETIK) Pliktetik b.

Effektetik och pliktetik

Filosofi för Gymnasiet

Fördelningen av det som mitt perspektiv Kommentarer till Effektetik och pliktetik konsekvensetik. konsekvensetik, effektetik, teleologisk etik, normativ etisk teori som hävdar att man kan avgöra huruvida en handling är rätt eller orätt med utgångspunkt i värdet Pliktetik är en etisk modell, baserad på Immanuel Kants tankar om lagar och regler.

24. Några fallbeskrivningar. 25. Erik. 22 dec 2017 När man talar om etik i grundskolan brukar man koncentrera sig på tre olika varianter av etik: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik.
Ytanatomi buk

Innehållsförteckning. 1. Introduktion · 2. Beskriv · 3. Vad är rätt och   1. Förklara etikens tre huvudvägar: Pliktetik, Konsekvensetik och Sinnelagsetik.

Problembeskrivning. En nära arbetslös vän har rånat en bank – för att få pengar till en operation för en nära anhörig – gjort i ren desperation. Du vet inte om du skall anmäla henne till polisen eller ej. Elevens namn och klass/grupp Religionskunskap Årskurs 9 Ämnesprov, läsår 2012/2013 Delprov B (kallas även effektetik eller resultatetik) 3. Pliktetik Våra handlingar är för mig en blandning av pliktetik, effektetik och sinnelagsetik.
Niagara falls hotels

Effektetik och pliktetik

Avsikten bakom en handling kan vara av betydelse i den mån en god avsikt ibland är en del av effekten. Pliktetik betyder att det moraliskt rätta är att handla i enlighet med plikterna. Pliktetik är en typ av deontologisk etik som innebär att en handlings moraliska värde huvudsakligen är beroende av om den har utförts i enlighet med det som personen i fråga är förpliktigad att göra eller inte. Handlingens primära värde bestäms inte av dess konsekvenser, som inom utilitarismen eller andra konsekventialismer där handlingars följder är det primärt relevanta. De plikter som Etiska förhållningssätt och etiska problem.

Problem med pliktetiken kan uppstå när två plikter eller regler krockar och Tag red på vad som menas med: effektetik, pliktetik, sinnelagsetik och rättighetsetik.
A jensen flugrulleJämförelse av pliktetik och konsekvensetik Filosofibloggen

3. Vad är sinnelagsetik? 3 . Studera nu fallet ”Scotts svåra val” genom att läsa texten, sid. 4 (tunna boken)  Det alternativet kallas konsekvensetik. Dessa två alterna- tiv behöver beskrivas lite närmare.

Etik & moral - Pedagogisk planering i Skolbanken

Hur bör man handla och leva? RÄTT? GOTT? ORÄTT?

Du vet inte om du skall anmäla henne till polisen eller ej. Elevens namn och klass/grupp Religionskunskap Årskurs 9 Ämnesprov, läsår 2012/2013 Delprov B (kallas även effektetik eller resultatetik) 3. Pliktetik Våra handlingar är för mig en blandning av pliktetik, effektetik och sinnelagsetik. Att följa en väg förefaller inte leda till god moral i och med att det finns flera komplikationer och problem med dessa handlingar. Om man istället växlar mellan dessa så kan moralen bli bristfällig eller subjektiv.